III. МІЖЕТНІЧНІ СТОСУНКИ
Володимир Паніотто, генеральний директор КМІС, доктор філософських наук

Для визначення ставлення населення України до представників різних етнічних груп ми застосували шкалу соціальної дистанції Богардуса у такій редакції:

В таблиці, що наведена нижче, в кожному рядку обведіть, будь ласка, кружечком цифру - варіант твердження, з яким Ви згодні.

КАРТКА:

КАРТКА:

І таким чином далі в алфавітному порядку.

Мінімальне значення і є соціальною дистанцією між даним індивідом та даною етнічною групою (якщо, наприклад, респондент вказує, що допустив би американців тільки як колег по роботі, мешканців та відвідувачів України, то соціальна дистанція дорівнює 4).

Тоді індекс соціальної дистанції між певною групою респондентів та деякою етнічною групою - це середня арифметична від мінімальних соціальних дистанцій, на яку респонденти згодні допустити представників даної етнічної групи. Він змінюється від 1 до 7. Індекс дорівнює 1, якщо всі респонденти згодні, щоб представники даної національної групи були членами їхніх сімей, індекс дорівнює 7, якщо всі респонденти не пускали би представників даної національної групи в Україну. Результати опитування наведені у таблиці Ш.3.

Наступний графік показує ієрархію ставлення населення до тих чи інших етнічних чи лінгво-етнічних груп за даними 2002 р. (ця ієрархія досить стала і не дуже змінилася за останні 8 років): найбільш толерантно населення України ставиться до україномовних українців, потім до російськомовних українців, потім до росіян та білорусів. Далі з деяким відривом йдуть євреї, потім канадці, німці, молдавани, американці, поляки, французи, потім іще з невеликим відривом - грузини, румуни, кримські татари. Потім знов відрив і йдуть негри та цигани.

Останній графік цього розділу показує динаміку середнього індексу соціальної дистанції для всіх груп, його можна розглядати як показник рівня ксенофобії в Україні1

В цілому рівень ксенофобії в Україні дещо збільшувався, хоча є ознаки стабілізації цього процесу.

1 В дійсності ми розглядали рівень ксенофобії як факторне значення першого фактору, що одержаний у результаті факторного аналізу (кожна етнічна група була змінною, індекс вираховується з вагою, що дорівнює факторному навантаженню, в той час як при розрахунку середніх всі ваги дорівнюють одиниці), але для наочності ми наводимо середні (тим більше, щр результати не дуже відрізняються).


Ставлення населення України до деяких етнічних груп у 1994-2002 рр (індекс соціальної дистанції)


Динаміка середнього індексу соціальної дистанції